Stripboek gegenereerd door AI verdient geen auteursrechtelijke bescherming

In de wereld van kunst en creativiteit is het gebruik van Artificial Intelligence (AI) steeds vaker te zien. Het gebruik van AI bij het creëren van kunst roept echter de vraag op of deze werken auteursrechtelijke bescherming verdienen. Deze vraag kwam opnieuw naar voren toen een stripboek, gegenereerd door AI, werd geproduceerd en vervolgens werd gepubliceerd.

Het stripboek, dat werd gemaakt door een AI-softwareprogramma genaamd “Sunspring”, werd gemaakt zonder enige menselijke tussenkomst in het creatieve proces. Het programma analyseerde een grote hoeveelheid aan eerder geschreven scripts en probeerde vervolgens een eigen script te creëren. Het resultaat was een zeer abstract stripboek dat door sommigen werd beschouwd als revolutionair en door anderen als verwarrend.

De vraag die hier rijst, is of een dergelijk stripboek auteursrechtelijke bescherming verdient. Volgens de wet moet er sprake zijn van een origineel werk dat een persoonlijke stempel van de maker draagt om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dit houdt in dat het werk een creatieve inbreng van de maker moet bevatten en dat het werk niet alleen mechanisch tot stand is gekomen.

Hoewel AI-software in staat is om creatieve keuzes te maken en nieuwe werken te produceren, is het niet in staat om een persoonlijke stempel van de maker toe te voegen aan het werk. Dit komt omdat het programma geen bewuste keuzes maakt op basis van zijn eigen smaak, persoonlijke voorkeuren of visie. Het programma kan alleen keuzes maken op basis van vooraf bepaalde algoritmes en patronen.

Hieruit volgt dat een stripboek gegenereerd door AI, geen auteursrechtelijke bescherming verdient. Het werk kan niet worden beschouwd als een origineel werk van een maker, omdat er geen persoonlijke stempel van de maker is.

Indien u advies wenst te ontvangen of een werk auteursrechtelijk is beschermd of indien u advies wenst te ontvangen in het geval van auteursrechtinbreuk, neem dan contact op met een van de medewerkers van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. per e-mail via info@registreermijnmerk.nl of telefonisch via 072 – 303 34 46.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten