Upcycling binnen het merkenrecht

Upcycling is een initiatief vanuit de modebranche op het gebied van duurzaamheid. Upcycling is het hergebruiken van een product waarbij het product na verwerking een hogere kwaliteit heeft. Upcycling gaat dus verder dan recycling. Waar bij recycling het product vaak eerst vernietigd wordt, blijft bij upcycling (een deel van) het product in tact, maar wordt hiermee door toevoeging van creativiteit een ander product gemaakt met een hogere kwaliteit.

Upcycling in verhouding tot het merkenrecht

In artikel 2.23 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom staat een beperking van het uitsluitend recht van de merkhouder. Een merkhouder kan zich niet verzetten tegen verdere verhandeling van producten die met toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn, met name wanneer de toestand van de producten gewijzigd of verslechterd is. Het merk kan dan namelijk reputatieschade oplopen. Deze exceptie zal waarschijnlijk van toepassing zijn op een geüpcycled product. Dus hoe kan je dan upcyclen?

Upcyclen met of zonder merk

Het upcyclen met behoud van het originele merk lijkt op dit moment niet mogelijk tenzij je toestemming van de merkhouder hebt. Over het algemeen zal upcycling als een wijziging van het product gezien worden waar tegen de merkhouder zich kan verzetten wegens afbreuk aan de reputatie van het merk. Zou je het merk dan kunnen verwijderen? Dat kan, maar wordt lastig bij een vormmerk of positiemerk. Je zou ook een disclaimer toe kunnen voegen, maar de vraag is of dat mogelijk is op een manier waarop de disclaimer bij normaal gebruik goed zichtbaar is. Bovendien is de vraag of een disclaimer voldoende is om de indruk van een commerciële band weg te nemen.

Rechtvaardigt duurzaamheid inbreuk op het merkenrecht?

Hoewel upcycling dus een mooie oplossing is op het gebied van duurzaamheid, staat dit wel op gespannen voet met het merkenrecht. Er is nog geen duidelijkheid hoe hier mee om te gaan. Vanuit het perspectief van duurzaamheid heeft een upcycler veel goodwill, maar de vraag is of dit groot genoeg is om inbreuk op een merk te rechtvaardigen. Daarnaast moet de merkhouder de afweging maken of optreden tegen upcycling geen negatieve publiciteit met zich meebrengt.

Zonder merkregistratie geen bescherming

Hoe dan ook blijft het vooralsnog voor merkhouders mogelijk om op te treden tegen upcycling. Een merkregistratie is daarbij natuurlijk wel van belang. Wij helpen je hier graag bij! Voor vragen of indien je een merk wilt vastleggen, kan je vrijblijvend contact met ons merkenbureau opnemen. Wij zijn bereikbaar onder nummer 072 – 303 34 46 of per e-mail via info@registreermijnmerk.nl.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten