Uw eigen keurmerk

Weet u het verschil te benoemen tussen een individueel en een collectief merk?

Waar een individueel merk juist wordt gebruikt om de producten of diensten als van een bepaalde onderneming te herkennen en te onderscheiden van het overige aanbod in de markt, is een collectief merk (ook wel keurmerk genoemd) erop gericht de gemeenschappelijke kenmerken of kwaliteit van producten of diensten van verschillende ondernemingen weer te geven. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Woolmark-symbool en het fairtrade-logo van Max Havelaar. In één oogopslag kan de consument zien dat de zojuist aangeschafte wollen trui van 100% scheerwol is gemaakt, of dat er voor de chocolade en koffiebonen een eerlijke prijs wordt betaald voor de grondstoffen.

 

Vereisten collectief merk

De houder van een collectief merk gebruikt het merk niet zelf, maar houdt toezicht op het gebruik van het merk door anderen die aan bepaalde criteria moeten voldoen om het te mogen voeren. Deze criteria zijn opgenomen in een reglement, welke tezamen met de aanvraag van het collectief merk moet worden ingediend. In het reglement moet in ieder geval zijn beschreven voor welke waren en diensten het keurmerk bedoeld is, wat de voorwaarden zijn om het teken te mogen voeren, hoe het toezicht daarop is geregeld en bovendien welke sancties er gelden op het moment dat de gebruiker niet meer aan de voorwaarden voldoet. Het is van groot belang dat het reglement zorgvuldig wordt opgesteld, aangezien het ontbreken van bepaalde elementen de nietigheid van het merk met zich kan meebrengen.

Het is in voorkomende gevallen maar de vraag of een merkhouder beter af is met een collectief merk dan met een individueel merk. Er bestaat namelijk ook nog altijd de mogelijkheid om een individueel merk te laten registreren en aan anderen onder voorwaarden een licentie te verstrekken om het merk eveneens te gebruiken. Van een dergelijke constructie is het Vinkje, beter bekend als het ‘ik kies bewust’-logo een goed voorbeeld.

Ook voornemens een kwaliteits- of garantiemerk op te zetten? Laat u adviseren door een van onze deskundige merkgemachtigden over de beste optie voor u.

 

 

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten