Wereldwijd worden de meeste merken in China geregistreerd

Steeds meer ondernemers zien het belang in van merkregistratie. Uit onlangs gepubliceerde cijfers blijkt dat er in 2015 wereldwijd ongeveer 8,4 miljoen merkaanvragen zijn ingediend. Dit is een stijging van 13,7 % ten opzichte van 2014 en tevens het hoogste groeipercentage sinds 2000.

Stijging van het aantal merkaanvragen in China
Van alle landen zijn de meeste merkregistraties verricht bij het nationale merkenbureau in China, genaamd het China Trademark Office (CTMO). Er zijn in China in 2015 meer dan 2,8 miljoen merkaanvragen ingediend en dit betekent een groei van maar liefst 27 % ten opzichte van het aantal in 2014. Van de wereldwijde stijging van het aantal merkaanvragen betreft het in 60 % van de gevallen een merkaanvraag in China.

Namaakproducten
Namaakproducten zijn de grootste nachtmerrie voor elke ondernemer. Uit onderzoek van de US Chamber of Commerce Global Intellectual Property Center (GIPC) is gebleken dat – wat een verrassing – de meeste namaakproducten in China worden gemaakt. Wereldwijd komt maar liefst 86 % van alle namaakproducten uit China.

Merkregistratie
‘Een merkregistratie in China is zinloos’, is een vaak gehoorde kreet. Het tegendeel is echter waar. Uw merk is het meest waardevolle bezit van uw onderneming en het is zeer schadelijk voor uw merk en onderneming als inbreukmakers ongestoord hun gang kunnen gaan. Om als ondernemer effectief te kunnen optreden tegen inbreuk in China is een merkregistratie noodzakelijk.

Een merkregistratie geeft een merkhouder het absolute recht om het merk te gebruiken voor bepaalde waren en/of diensten in een bepaald gebied. Een Benelux merkregistratie verschaft de merkhouder bijvoorbeeld enkel merkrechten voor de Benelux. Indien u uw merk wilt beschermen in China dient u dus te beschikken over een Chinese merkregistratie.

Het merkenrecht in China
In China geldt het ‘first to file’ principe. Degene die een merk als eerst registreert in China heeft in beginsel het absolute recht het merk te gebruiken voor de aangevraagde waren en/of diensten. Onder andere Apple en Tesla hebben hier reeds grote hinder van ondervonden. Zo had een Chinees bedrijf eerder de merkrechten verkregen op de merknaam iPad. Apple heeft uiteindelijk de merkrechten voor ongeveer 60 miljoen dollar overgenomen.

Ook het merk TESLA was reeds geregistreerd door een Chinees bedrijf. Tesla heeft vervolgens een gerechtelijke procedure aangespannen en heeft onder andere aangevoerd dat het merk TESLA te kwader trouw zou zijn geregistreerd. Om te kwader trouw aan te tonen moet het merk TESLA bekend zijn bij de Chinese autoconsument en het is nog maar de vraag of Tesla dit kan aantonen. Een andere optie is, net zoals Apple heeft gedaan, de merkrechten van het Chinese bedrijf kopen.

Voor uw onderneming is het van groot belang om tijdig een merkaanvraag in te dienen in de landen waar uw producten (nu of in de toekomst) niet alleen worden verkocht, maar ook worden geproduceerd. Omdat veel producten in China worden geproduceerd is het raadzaam om uw merk daar tijdig te registreren. Op deze wijze kunt u onder andere voorkomen dat een derde uw merknaam kaapt en vervolgens juridische stappen onderneemt om uw handelsactiviteiten in China te dwarsbomen.

Chinese karakters
Indien u uw merk wilt registreren in China is het verstandig uw merk eerst in het Latijnse schrift te registreren. Maar ook een registratie in Chinese karakters is het overwegen meer dan waard. Het grootste deel van de Chinese bevolking is onbekend met het Latijnse schrift en kent enkel Chinese karakters. Indien u uw merk niet in het Chinees registreert, loopt u het risico dat de Chinese markt zelf een vertaling maakt en dat is niet altijd wenselijk. Een bekend voorbeeld hiervan is het merk van Ralph Lauren, dit merk werd vertaald als ‘San Jia Mo’ en betekent ‘driebenig paard’.

Conclusie
Indien u producten verkoopt of produceert in China is het raadzaam om uw merk in een zo vroeg mogelijk stadium aldaar te registreren. Op basis van uw merkregistratie kunt u optreden tegen merkinbreuk en een tijdige registratie kan tevens voorkomen dat u aanloopt tegen hoge (onnodige) kosten of een teleurstelling wanneer blijkt dat uw merk reeds door een derde in China is geregistreerd.

Tevens kunt u als merkhouder van een Chinese merkregistratie de Chinese douane instructies geven om te voorkomen dat derden namaakproducten vanuit China kunnen exporteren naar het buitenland.

Indien u vragen heeft met betrekking tot merkinbreuk of een merk wenst te laten registreren, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met merkenbureau Registreermijnmerk.nl. Wij voorzien u graag van een passend advies.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten