World IP day 26 April 2024

Elk jaar wordt op 26 april de Wereld Intellectuele Eigendomsdag gevierd. Deze dag is in 2000 ingesteld door de Internationale organisatie van Intellectueel Eigendom (WIPO – World Intellectual Property Office) om bewustzijn te creëren over het belang van Intellectueel Eigendom en de rol ervan in innovatie en creativiteit.

Thema 2024

IP and the SDGs (Sustainable Development Goals): Building our common future with innovation and creativity

Ieder jaar heeft World IP day een specifiek thema dat verschillende aspecten van IE belicht. Het thema van 2024 is gericht op een onderwerp dat momenteel van groot belang is, waaronder duurzaamheid, technologie en sociale rechtvaardigheid.

‘Celebrating innovative, creative and enterprising changemakers around the world’

Bewustwording

World IP day is bedoeld om het belang van Intellectueel Eigendom in de samenleving onder de aandacht te brengen. Onder Intellectueel Eigendom vallen onder andere auteursrechten, octrooien, merkrechten, modelrechten en handelsnaamrechten. Deze rechten zijn van groot belang voor de bescherming van creatieve en innovatieve inspanningen. Ze geven de mogelijkheid voor onder andere uitvinders, artiesten en bedrijven om hun werk te beschermen tegen inbreuk. Met World IP day wordt gestimuleerd om discussies en evenementen te organiseren en het is een gelegenheid voor bedrijven, overheden, universiteiten en creatieve gemeenschappen om samen te komen en na te denken over de voordelen en uitdagingen van Intellectueel Eigendom.

Ook IP beschermen?

Op World IP day is het een goed moment om even extra stil te staan bij het belang en de waarde van Intellectueel Eigendom. Heeft u ook een idee, een innovatie of een nieuw product bedacht en wilt u daar bescherming voor? Neem dan contact op met de merkgemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. voor inhoudelijk advies over de mogelijkheden: Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 072-3033446 of per e-mail: info@registreermijnmerk.nl

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten