HANDELSNAMEN, DOMEINNAMEN EN MERKNAMEN

Regelmatig ontvangen wij bij Merkenbureau Registreermijnmerk mailtjes of telefoontjes van mensen die verbolgen zijn over iemand die aan de andere kant van het land een bedrijf is begonnen met een naam die op die van hen lijkt. Veelal met de toevoeging: “maar ik heb mijn naam al als merk geregistreerd”.

Maar al te vaak is daar echter geen sprake van. Want wat ze feitelijk bedoelen, is dat ze de naam in het Handelsregister (‘bij de Kamer van Koophandel’) hebben ingeschreven of zelfs dat ze alleen de domeinnaam hebben geregistreerd bij het SIDN (voor .nl domeinnamen) of het ICANN (voor bijvoorbeeld .com, .net en .org domeinnamen). Maar handelsnamen en domeinnamen zijn helaas géén merken.

Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam die men gebruikt in het economisch verkeer; het is de naam waaronder de onderneming naar buiten treedt. Bijvoorbeeld omdat het op websites, visitekaartjes, brochures, offertes en facturen staat vermeld. Handelsnaamrecht ontstaat niet door inschrijving maar door feitelijk gebruik, waarbij van belang is dat alleen de naam die daadwerkelijk in het handelsverkeer wordt gebruikt, beschermd wordt door het handelsnaamrecht. Deze laatste biedt dus enkel en alleen bescherming voor de naam van de onderneming. Bovendien beschermt het slechts binnen een bepaald geografisch gebied en voor een specifieke branche.

In tegenstelling tot de handelsnaam is er pas sprake van een merk wanneer deze daadwerkelijk bij een officiële intellectuele eigendomsinstantie is ingeschreven. Een merkrecht kan worden verkregen voor bepaalde producten (‘waren’) en/of diensten en juist niet voor de naam van een bedrijf, al worden veel merken natuurlijk ook gebruikt voor ondernemingen.

Domeinnamen

Met een goede domeinnaam kunnen ondernemers zich online presenteren en profileren. Vooralsnog bestaan er echter geen wetten die de juridische status van de domeinnaam bepalen. In de praktijk blijkt echter dat er wel een feitelijk domeinnaamrecht is ontstaan; zo kan er beslag worden gelegd op een domeinnaam, kan een domeinnaam worden verkocht en overgedragen of kunnen er pandrechten op gevestigd worden. De enkele registratie van een domeinnaam geeft als zodanig echter geen recht op actie jegens derden. In voorkomende gevallen kan een domeinnaamhouder op grond van onrechtmatige daad optreden tegen andere domeinnamen die nagenoeg identiek zijn en kennelijk zijn bedoeld om voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan de domeinnaam van de ander. De positie van de optredende domeinnaamhouder is echter beduidend sterker indien een merkrecht aan de juridische actie ten grondslag kan worden gelegd.

Merkrecht

Een merk beschermt tegen het gebruik van een identiek of soortgelijk ‘teken’, voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten door derden. Men spreekt van ‘tekens’ omdat deze niet alleen bescherming bieden tegen andere merken, maar juist ook tegen niet-ingeschreven woorden en logo’s die te veel op het merk lijken. Een merk biedt dus een veel bredere en betere bescherming dan een handelsnaam of domeinnaam.

Het handelsnaamrecht biedt immers alleen maar bescherming voor de naam die wordt gebruikt voor een bedrijf binnen een bepaald geografisch gebied en in bepaalde branche. Bovendien mogen handelsnamen beschrijvend zijn, waardoor de beschermingsomvang juist nihil is. Hetzelfde geldt voor domeinnamen. Merken mogen juist niet beschrijvend zijn en worden ingeschreven voor een specifiek territorium, bijvoorbeeld voor de Benelux, de Europese Unie of specifieke landen daarbuiten.

Niet elke startende ondernemer heeft het aanvragen van een merk als prioriteit, maar wel moet worden voorkomen dat anderen – en dan natuurlijk vooral concurrenten – eerder zijn met een merkaanvraag. Hoewel een jonger, nieuwer merk meestal niets tegen een bestaande handelsnaam of domeinnaam kan doen, kan met een oudere handelsnaam of domeinnaam vaak niet worden opgetreden tegen een nieuwer merk.

Het is daarom zaak om wél tijdig na te denken over het registreren van uw merk!

Onze advocaten en merkgemachtigden zijn u daarbij graag van dienst! Neem gerust contact op met merkenrechtadvocaat mr. Kees Meijer of BMM-merkgemachtigde mr. drs. Birgitta Poelmans.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten