Het belang van merkbewaking

Het belang van merkbewaking

 

Uw merk registreren is stap één, maar dan bent u er nog niet. Voor het handhaven van uw merkrecht is het van belang om merkinbreuk zo vroeg mogelijk te signaleren en hier tegen op te treden. Hoe komt u er nu achter waar en door wie er inbreuk wordt gemaakt op uw merk? Merkenbureau Registreermijnmerk heeft een merkenbewakingsdienst om inbreuk in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, zodat u hier actie tegen kunt ondernemen.

 

Merkbewaking

Ons merkenbewakingssysteem vergelijkt alle nieuwe aangevraagde en gepubliceerde merken wereldwijd met alle merken die wij bewaken. Dit kunnen zowel woordmerken als beeldmerken (logo’s) zijn. Zodra het bewakingssysteem een merk vindt dat identiek is aan of zeer sterk lijkt op uw merk ontvangt u van ons een bericht.

Ieder merk dat via Merkenbureau Registreermijnmerk wordt aangevraagd, wordt tot het einde van het kalenderjaar kosteloos opgenomen in ons merkenbewakingssysteem. Ook voor reeds geregistreerde merken kunt u een merkenbewakingsabonnement afsluiten. Dit abonnement loopt per jaar en wij zullen u elk jaar vragen of u het abonnement met een jaar wenst te verlengen.

 

Merkinbreuk

Merkenbureau Registreermijnmerk kan niet iedere vorm van inbreuk opsporen. Zo kan ons merkenbewakingssysteem alleen de in de merkenregisters gepubliceerde aanvragen van nieuwe, identieke of sterk gelijkende merken signaleren. Het kan echter voorkomen dat derden een identiek of sterk gelijkend merk gaan gebruiken zonder dit officieel te registreren.

Het is dan ook van groot belang dat u zelf ook alert blijft op het op de markt verschijnen van bedrijven en producten en/of diensten met een identieke of sterk gelijkende naam. Dit kan onder andere door uw merk regelmatig op internet op te zoeken. Indien u een mogelijke inbreuk op uw merk aantreft, adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met Merkenbureau Registreermijnmerk over de mogelijkheden om hier actie tegen te ondernemen.

 

Mogelijkheden tegen inbreuk

In de Benelux en in veel andere landen kun je bezwaar te maken tegen nieuwe merkaanvragen middels een oppositieprocedure. Door middel van deze procedure kan bij de officiële merkeninstantie bezwaar worden gemaakt tegen de voorgenomen aanvraag tot inschrijving van merken die identiek of sterk gelijkend zijn aan uw merk. Als onderdeel van ons merkenbewakingsabonnement ontvangt u in het geval wij een identiek of sterk gelijkend merk treffen ook altijd de termijn waarbinnen oppositie ingediend kan worden.

Indien de oppositietermijn is verlopen en het nieuwe merk is geregistreerd dan heeft u nog de mogelijkheid om een verzoek tot doorhaling van het merk in te dienen. Deze procedure is echter kostbaarder en duurt over het algemeen langer.

Signaleert u zelf inbreuk op uw merk door gebruik dan kunnen wij namens u een sommatiebrief sturen en indien nodig kunt u een gerechtelijke procedure starten. Het aan ons gelieerde advocatenkantoor CKH Advocaten kan u hierin bijstaan.

 

Gedogen

Het is van belang om alert te blijven op inbreuk en zo snel mogelijk te handelen, want indien u het gebruik van een inbreukmakend merk gedurende vijf jaar bewust gedoogt dan kunt u daarna in principe niet meer optreden tegen het inbreukmakende merk. Het kan dan dus voorkomen dat twee identieke of sterk gelijkende merken naast elkaar blijven bestaan. Dit is onwenselijk, omdat dit het onderscheidend vermogen van uw merk aantast.

 

Conclusie

Een merkregistratie alleen is niet voldoende. Actieve bewaking van uw merk en inbreukbestrijding is van belang. Middels merkbewaking kunt u in een vroeg stadium actie ondernemen tegen merkinbreuk.

 

Voor vragen over merkbewaking kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Ook indien u een vrijblijvend advies wilt ontvangen over het registreren van uw merk kunt u contact opnemen met een van de merkgemachtigden van Merkenbureau Registreermijnmerk.

Waarom uw merk laten vastleggen?

Met een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk

Een geregistreerd merk is waardevol, doordat het kan worden verkocht of in (sub)licentie kan worden gegeven

Na registratie kunt u gebruikmaken van het ®-teken; dat wekt vertrouwen bij klanten