Woordmerk registreren

Home > Merkregistratie > Woordmerk registreren

Een merkregistratie begint veelal met het vastleggen van het woordmerk. De meeste mensen en bedrijven deponeren en registreren uitsluitend hun bedrijfsnaam, handelsnaam, handelsmerk of een andere merknaam als merk. Wanneer het merk geregistreerd wordt als zuiver woordmerk is uw merk in zijn meest ruime vorm beschermd. Verderop bespreken we de ‘merknaam’ van Adidas. Dit is juridische taal voor een ‘woordmerk’. Is uw woordmerk geregistreerd? Dan kan een andere partij uw woordmerk niet meer aantasten of gebruiken. Doen zij dit wel, dan kunt u hier een zaak van maken en staat u in de meeste gevallen, zeker bij een zuivere woordmerkregistratie, in uw recht.

Een woordmerk en beeldmerk combineren

U kunt een woordmerk ook registreren in combinatie met een beeldmerk, een zogenaamd woordbeeldmerk. Hierbij voegt u aan het woordmerk tevens beeldelementen toe. De toevoeging van dit beeldmerk moet ook daadwerkelijk een toevoeging zijn aan uw woordmerk. Wanneer uw merk Adidas is en u verkoopt enkel schoenen dan is een beeldmerk gebaseerd op voedsel bijvoorbeeld niet passend. Wanneer u een woordmerk registratie wilt voltooien met beeldelementen dient u in acht te nemen dat er enkel merkbescherming rust op het geheel en niet op de separate onderdelen van uw woord- en beeldmerk combinatie.

Bescherming woordmerk

Als u een merk wilt vastleggen en deze benaming beschikt over voldoende onderscheidend vermogen adviseert Merkenbureau Registreermijnmerk om dit in eerste instantie altijd te deponeren als woordmerk. Een registratie voor een woordmerk biedt de meest ruime bescherming ongeacht de uitvoeringswijze. Door middel van een woordmerk kan in geval van een merkenrechtelijk conflict worden opgetreden tegen inbreuk makende woordmerken maar tevens ook tegen inbreuk makende woordbeeldmerken. Bij de vergelijking tussen beide merken als er sprake is van verwarring spelen toegevoegde beeldelementen geen rol als de beide merken (nagenoeg) identiek zijn. Ook al heeft de inbreukmaker een hele andere vormgeving gebruikt, nog steeds staat u sterk met een woordmerk om hiertegen te ageren. De beeldelementen worden bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen beide merken veelal buiten beschouwing gelaten.

Een stabiele woordmerkregistratie

Een ander voordeel van een woordmerk is dat het meestal niet onderhavig is aan veranderingen. Woordmerken blijven in het algemeen vaak ongewijzigd, dit in tegenstelling tot (woord)beeldmerken (logo’s). Heeft u enkel een (woord)beeldmerk geregistreerd en brengt u wijzigingen aan in uw logo dan zal er een geheel nieuwe merkaanvraag moeten worden ingediend om bescherming te verkrijgen op de vernieuwde uitvoeringswijze. U verliest dan mogelijk de bescherming die u had op uw eerdere (woord)beeldmerkregistratie als die niet meer in die vorm wordt gebruikt. Het is dan zelfs mogelijk dat derden in de tussenliggende periode een merk hebben geregistreerd wat een belemmering kan vormen voor uw nieuwe merkaanvraag.

Inbreuk op uw woordmerk

Wanneer een partij inbreuk maakt op uw woordmerk kunt u deze partij stoppen middels een sommatiebrief. Deze dient u te verzenden naar het inbreuk makende bedrijf in kwestie. Wordt er niet of niet voldoende gereageerd door de wederpartij? Dan kunt u eventueel een kort geding starten. Wil de wederpartij een woordmerk registreren dat te veel op die van u lijkt, of is deze zelfs exact gelijk, dan heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Houdt er rekening mee dat dit enkel mogelijk is wanneer de oppositietermijn nog van kracht is. Zodra het merk al is ingeschreven, is dit niet meer mogelijk mits hier een gegronde reden voor is. In dat geval kunt u nog een doorhalingsprocedure starten na registratie.

Een voorbeeld van een woordmerk

Adidas heeft de naam ADIDAS als merk geregistreerd voor met name sport gerelateerde waren en/of diensten. Alleen Adidas is zodoende bevoegd de naam ADIDAS in het economisch verkeer te gebruiken voor sport gerelateerde waren en/of diensten. Concurrenten mogen dus niet deze naam of een daarmee overeenstemmende naam voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten in het economisch verkeer gebruiken of als merk registreren.

Merkenbureau Registreermijnmerk adviseert en begeleidt u zorgvuldig bij het onderzoeken en registreren van uw woordmerk.

Uw woordmerk registreren? Neem contact op met Registreermijnmerk

Bent u een bedrijf gestart en wilt u uw woordmerk registreren bij een betrouwbaar registratiekantoor? Neem dan contact op met Merkenbureau Registreermijnmerk. Onze specialisten staan gereed om u te woord te staan.

Wilt u een woordmerk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?    Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


    JaNee
    BeneluxEuropese UnieAndere landen (buiten de EU)


    Bel ons direct! 072 30 33 446