Woordmerk registreren

Home > Merkregistratie > Woordmerk registreren

De merkregistratie begint veelal met het vastleggen van het woordmerk. De meeste mensen en bedrijven deponeren en registreren uitsluitend hun bedrijfsnaamhandelsnaamhandelsmerk of een merknaam als merk.

Merkbescherming

Als u een merk wilt vastleggen en deze benaming beschikt over voldoende onderscheidend vermogen, adviseert Merkenbureau Registreermijnmerk om dit in eerste instantie altijd te deponeren als woordmerk. Een registratie voor een woordmerk biedt de meest ruime bescherming ongeacht de uitvoeringswijze. Door middel van een woordmerk kan in geval van een merkenrechtelijk conflict worden opgetreden tegen inbreuk makende woordmerken maar tevens ook tegen inbreuk makende woordbeeldmerken. Bij de vergelijking tussen beide merken of sprake is van verwarring spelen toegevoegde beeldelementen geen rol. Ook al heeft de inbreukmaker een hele andere vormgeving gebruikt staat u sterk met een woordmerk om hier tegen te ageren. De beeldelementen worden bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen beide merken buiten beschouwing gelaten.

Een stabiele merkregistratie

Een ander voordeel van een woordmerk is dat het niet onderhavig is aan veranderingen. Woordmerken blijven in het algemeen vaak ongewijzigd, dit in tegenstelling tot beeldmerken (logo’s). Heeft u enkel een woordbeeldmerk geregistreerd en brengt u wijzigingen aan in uw logo zal een geheel nieuwe merkaanvraag moeten worden ingediend om bescherming te verkrijgen op de vernieuwde uitvoeringswijze en verliest u mogelijk de bescherming die u had op uw eerdere woordbeeldmerk als die niet meer als dusdanig in die vorm wordt gebruikt. Het is dan zelfs mogelijk dat derden in de tussenliggende periode een merk hebben geregistreerd wat een beletsel voor uw nieuwe merkaanvraag kan vormen.

Een voorbeeld van een woordmerk

Adidas heeft de naam ADIDAS als merk geregistreerd voor met name sport gerelateerde waren en/of diensten. Alleen Adidas is zodoende bevoegd de naam ADIDAS in het economisch verkeer te gebruiken voor sport gerelateerde waren en/of diensten. Concurrenten mogen dus niet deze naam of een daarmee overeenstemmende naam voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten in het economisch verkeer gebruiken of als merk registreren.

Merkenbureau Registreermijnmerk adviseert en begeleidt u zorgvuldig bij het onderzoeken en registreren van uw woordmerk.

Wilt u een woordmerk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


JaNee
BeneluxEuropese UnieLanden buiten de EUAnders, voor welk land/welke landen?


Bel ons direct! 072 30 33 446