Woordmerk registreren

Een merkregistratie begint veelal met het vastleggen van het woordmerk. De meeste mensen en bedrijven deponeren en registreren uitsluitend hun bedrijfsnaamhandelsnaamhandelsmerk of een andere merknaam als merk. Wanneer het merk geregistreerd wordt als zuiver woordmerk is uw merk in zijn meest ruime vorm beschermd. Verderop bespreken we de ‘merknaam’ van Adidas. Dit is juridische taal voor een ‘woordmerk’. Is uw woordmerk geregistreerd? Dan kan een andere partij uw woordmerk niet meer aantasten of gebruiken. Doen zij dit wel, dan kunt u hier een zaak van maken en staat u in de meeste gevallen, zeker bij een zuivere woordmerkregistratie, in uw recht.

Een woordmerk en beeldmerk com­bi­ne­ren

U kunt een woordmerk ook registreren in combinatie met een beeldmerk, een zogenaamd woordbeeldmerk. Hierbij voegt u aan het woordmerk tevens beeldelementen toe. De toevoeging van dit beeldmerk moet ook daadwerkelijk een toevoeging zijn aan uw woordmerk. Wanneer uw merk Adidas is en u verkoopt enkel schoenen dan is een beeldmerk gebaseerd op voedsel bijvoorbeeld niet passend. Wanneer u een woordmerk registratie wilt voltooien met beeldelementen dient u in acht te nemen dat er enkel merkbescherming rust op het geheel en niet op de separate onderdelen van uw woord- en beeldmerk combinatie.

Be­scher­ming woordmerk

Als u een merk wilt vastleggen en deze benaming beschikt over voldoende onderscheidend vermogen adviseert Merkenbureau Registreermijnmerk om dit in eerste instantie altijd te deponeren als woordmerk. Een registratie voor een woordmerk biedt de meest ruime bescherming ongeacht de uitvoeringswijze. Door middel van een woordmerk kan in geval van een merkenrechtelijk conflict worden opgetreden tegen inbreuk makende woordmerken maar tevens ook tegen inbreuk makende woordbeeldmerken. Bij de vergelijking tussen beide merken als er sprake is van verwarring spelen toegevoegde beeldelementen geen rol als de beide merken (nagenoeg) identiek zijn. Ook al heeft de inbreukmaker een hele andere vormgeving gebruikt, nog steeds staat u sterk met een woordmerk om hiertegen te ageren. De beeldelementen worden bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen beide merken veelal buiten beschouwing gelaten.

Een stabiele woord­mer­k­re­gi­stra­tie

Een ander voordeel van een woordmerk is dat het meestal niet onderhavig is aan veranderingen. Woordmerken blijven in het algemeen vaak ongewijzigd, dit in tegenstelling tot (woord)beeldmerken (logo’s). Heeft u enkel een (woord)beeldmerk geregistreerd en brengt u wijzigingen aan in uw logo dan zal er een geheel nieuwe merkaanvraag moeten worden ingediend om bescherming te verkrijgen op de vernieuwde uitvoeringswijze. U verliest dan mogelijk de bescherming die u had op uw eerdere (woord)beeldmerkregistratie als die niet meer in die vorm wordt gebruikt. Het is dan zelfs mogelijk dat derden in de tussenliggende periode een merk hebben geregistreerd wat een belemmering kan vormen voor uw nieuwe merkaanvraag.

Een voorbeeld van een woordmerk

Adidas heeft de naam ADIDAS als merk geregistreerd voor met name sport gerelateerde waren en/of diensten. Alleen Adidas is zodoende bevoegd de naam ADIDAS in het economisch verkeer te gebruiken voor sport gerelateerde waren en/of diensten. Concurrenten mogen dus niet deze naam of een daarmee overeenstemmende naam voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten in het economisch verkeer gebruiken of als merk registreren. Merkenbureau Registreermijnmerk adviseert en begeleidt u zorgvuldig bij het onderzoeken en registreren van uw woordmerk.