Merk registratiekosten Benelux

Home > Merkregistratie > Merk registratiekosten Benelux

Loopt u met een idee rond voor een dienst of een product en wilt u hiervoor een merknaam laten registreren en beschermen? Of wilt u uw bestaande merk(en) vastleggen en genieten van merkbescherming?

Merkenbureau Registreermijnmerk kan voor u uw merk deponeren, registreren en beschermen. Op deze manier hoeft u zich niet langer zorgen te maken dat iemand misbruik maakt van uw harde werk. Wij beschermen graag uw meest waardevolle bezit. Uw merk. Merkenbureau Registreermijnmerk is gelieerd aan CKH Advocaten. U kunt hier terecht voor een merkonderzoek, het deponeren, registreren, verlengen en/of bewaken van uw merk.

Foto van de europese kaart met de Benelux gemarkeerd

Onze garanties

 • Laagste prijsgarantie
 • De beste service
 • GRATIS merkonderzoek
 • Registratie in 1 of meer klassen
 • Tot einde van het kalenderjaar gratis merkbewaking

Inbegrepen bij deze merkregistratie

 • Laagste prijsgarantie met de beste service
 • Registratie in 1 klasse. Voor registratie in meer dan 1 klasse geldt een meerprijs
 • Merkonderzoek naar en advies over oudere woord- en beeldmerken (logo’s)
 • Géén bijkomende kantoorkosten
 • Registratie door merkgemachtigden en ondersteuning door ervaren merkenrechtadvocaten
 • Certificaat van merkregistratie
 • Tot einde van het kalenderjaar gratis merkbewaking
 • Duur merkregistratie 10 jaar!

Wilt u een merk laten registeren?

Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?Bij het registreren van een merk dient bij de officiële merkeninstantie te worden aangegeven voor welke specifieke waren/goederen/ producten en/of diensten het beoogde merk gebruikt gaat worden. De waren/goederen/producten en/of diensten worden onderverdeeld in verschillende registratieklassen (waren- en/of dienstenklassen). Het is van belang, dat het beoogde merk te zijner tijd wordt geregistreerd in één of meerdere klasse(n). Zonder deze informatie kunnen wij u helaas geen gericht advies geven en/of gedetailleerde prijsopgave verstrekken.


JaNee
BeneluxEuropese UnieLanden buiten de EUAnders, voor welk land/welke landen?


Het verloop van de merkregistratie

1. Voortraject merkenregistratie

Het voortraject is onder te verdelen in verschillende stappen.

Zo wordt voordat tot deponering wordt overgegaan eerst met u besproken op wiens naam het merk moet worden aangevraagd.

Een merk dient onderscheidend vermogen te hebben. Merkenbureau Registreermijnmerk gaat voor u na of uw merk wel voldoende onderscheidend vermogen bezit. Is uw merk te beschrijvend, dan zal merkenbureau Registreermijnmerk u adviseren van registratie af te zien dan wel u adviseren een meer onderscheidende naam te bedenken. Let wel: soms kan de onderscheidende kracht ook gelegen zijn in de combinatie van het beschrijvende woordelement en het onderscheidende (originele) beeldelement. Zo kan een op het oog beschrijvende naam toch worden gedeponeerd, zij het dus als woordbeeldmerk. Dit advies is belangrijk omdat u niet wilt dat het Benelux merkenbureau uw merkaanvraag (voorlopig) weigert. Uiteraard kan merkenbureau Registreermijnmerk tegen deze (voorlopige) weigering bezwaar aantekenen, maar daar zijn in de regel wel kosten aan verbonden.

Merkenbureau Registreermijnmerk doet voor u tevens onderzoek of het door u gewenste merk al eerder in de Europese Unie is geregistreerd. Met de resultaten van dit onderzoek kan worden bepaald of het door u gewenste merk nog beschikbaar is en of dit geen conflict oplevert met eerder ingeschreven merken. Ook dit merkonderzoek is van belang omdat u opposities van oudere merkhouders zoveel als mogelijk wenst te voorkomen. Niet alleen zorgt een oppositieprocedure voor oponthoud in het merkregistratieproces, het brengt ook kosten met zich mee. Wilt u weten of uw merk nog beschikbaar is, aarzel dan niet en neem contact op. Merkenbureau Registreermijnmerk zal kosteloos een merkonderzoek voor u verrichten.

Vervolgens zal met u worden besproken in welke klassen het merk moet worden gedeponeerd. Een merk wordt namelijk gedeponeerd in één of meer klassen. Daarvoor heeft u een keuze tussen 34 warenklassen en 11 dienstenklassen. Voor het basistarief kunt u in een klasse deponeren, voor twee klassen bedragen de kosten € 600,- exclusief BTW en voor drie klassen is het tarief € 745,- exclusief BTW. Wilt u in meer klassen deponeren, dan geldt daarvoor een toelage van € 145,– exclusief BTW per klasse.

2. Registratie van uw merknaam

Is het door u gewenste merk nog beschikbaar en heeft het voldoende onderscheidend vermogen, dan deponeert merkenbureau Registreermijnmerk uw merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Maar daarmee beschikt u nog niet over een merkinschrijving. Behoudens een spoedregistratie wordt uw merk namelijk eerst 2 maanden gepubliceerd voordat het daadwerkelijk door het BBIE wordt ingeschreven. Binnen deze periode kunnen derden, zijnde oudere merkhouders, oppositie instellen tegen het verlenen van een merkregistratie. Blijft oppositie uit en is verder aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt het merk door het BBIE (ook wel Benelux merkenbureau genoemd) ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Vanaf dat moment bent u merkhouder! Van merkenbureau Registreermijnmerk ontvangt u een bewijs/certificaat van uw merkinschrijving.

Uw registratie is geldig voor de duur van 10 jaar. Merkenbureau Registreermijnmerk geeft u tijdig bericht wanneer de 10-jaarstermijn afloopt. U kunt het merk vervolgens, telkens voor weer een periode van 10 jaar, tegen betaling van kosten door merkenbureau Registreermijnmerk laten verlengen.

Let op: indien u niet binnen vijf jaar na registratie het merk in gebruik heeft genomen of als u het merk gedurende vijf jaar niet gebruikt, kan het recht op het merk op verzoek van een derde vervallen worden verklaard. Verder kan het recht op een merk vervallen als het merk door uw toedoen of nalaten verandert in een soortnaam of doordat de merknaam na inschrijving misleidend is geworden.

3. Merknaam vastleggen: een All-in prijs is en blijft een All-in prijs

Merkenbureau Registreermijnmerk hanteert in tegenstelling tot andere merkenbureaus geen meerprijs in het geval er een logo (beeldmerk) moet worden geregistreerd. Kortom, u betaalt ook daarvoor slechts € 545,– exclusief BTW. Ook rekent merkenbureau Registreermijnmerk geen bijkomende kosten voor het doen van onderzoek naar oudere woord- en beeldmerken. Evenmin worden er door merkenbureau Registreermijnmerk kantoorkosten of andere bijkomende kosten bij u in rekening gebracht.

Enkel en alleen wanneer u het merk in meer dan 1 klasse wenst te deponeren, geldt per iedere aanvullende klasse een toeslag. Verder geldt dat in het geval uw merk via een zogenaamde spoedregistratie moet worden gedeponeerd, een toeslag geldt van € 310,– exclusief BTW voor een registratie in 1 klasse. Voor de tweede klasse geldt een toeslag van € 105,- exclusief BTW vanaf de tweede klasse geldt voor iedere aanvullende klassen een toeslag van € 270,– exclusief BTW. En uiteraard zijn kosten verbonden aan het voeren van bezwaarprocedures en oppositieprocedures in geval van (voorlopige) weigeringen en/of ingestelde opposities tegen uw merkaanvraag. Teneinde deze kosten zoveel mogelijk te voorkomen geeft merkenbureau Registreermijnmerk u gratis advies of uw merk niet te beschrijvend is en/of uw merk niet al door derden is gedeponeerd en/of geregistreerd.

Bel ons direct! 072 30 33 446